Edge Entertainment

12 episodis

Fundada el 1999, la tasca editorial d'Edge va començar amb la publicació d'Heavy Gear, un innovador joc de rol, també acompanyat del seu propi joc de miniatures, al qual van seguir nous títols com Ciudadelas, Caylus, Alta Tensión, Cosmic Encounter, Zombicide, Descent, Arkham Horror, Sherlock Holmes Detective Asesor... jocs que van obrir a Espanya el mercat especialitzat convertint-se, molts d'aquests, en grans clàssics moderns.