RJ15: Essen via Marc Figueras i la França lúdica

Torna Marc Figueras per comentar-nos les seves impressions del Festival d'Essen 2012. Nova secció de jocs (Descobrint jocs) a Ràdio Sant Andreu. Explico el meu viatge en clau lúdica per Bretanya, Normandia i Paris. Finalment comentem obertament el resultat de les enquestes d'aquests 4 mesos.…